Restriktioner Askrike Camping Covid-19

Hur vi på Askrike Camping arbetar för att minska spridningen av COVID-19 

Vi bevakar fortsatt utvecklingen av situationen kring Covid-19 och följer de instruktioner och rekommendationer vi får från våra myndigheter och utifrån Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra svenska myndigheter och experter som håller oss informerade om läget gällande Corona.

Vi på Askrike camping vill på alla sätt och vis minimera risken för ev. ökad spridning av COVID-19. Har du symtom, även milda, skall du stanna hemma tills du är helt frisk + 2 dagar. 

Ni bor i ert “egna” hem antingen i er husvagn/husbil eller på en av våra tältplatser. Här bor du minst lika tryggt som hemma med närheten till naturen om vi alla hjälps åt att följa de restriktioner som gäller.

Våra servicehus med duschar och toaletter kommer stärkas upp med extra insatt städning men det är av yttersta vikt att du som enskild person även tar ansvar och ser dig om när du är klar med ditt besök i våra allmänna utrymmen, att du har städat upp efter dig. Vi kommer placera ut desinfektionsmedel som ni som besökare kan använda och vi ber alla våra medlemmar och gäster att vara ytterst noggranna med att tvätta händer med tvål och vatten både före och efter besöket i servicehusen, att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symtom är ett mantra vi har fått leva efter väldigt länge nu och vi måste orka ett tag till.

Vi rekommenderar att bära munskydd vid de tillfällen vi har svårt att hålla avstånd till varandra.

Campingens restriktioner/Förbud

15 maj har vi säsongspremiär på Askrike Camping då vi öppnar upp för våra gäster och vi kommer att hålla verksamheten öppen som vanligt. Vi kommer fortsatt begränsa antalet personer i våra lokaler och vid de allmänna utrymmena och de träffpunkter/platser som finns på campingen utefter de restriktioner som råder.

  • Bouletält vid våra banor kommer inte att sättas upp under 2021.
  • Partytält vid våra ekipage eller allmänna utrymmen är ej tillåtet för att anordna större sammankomster under 2021, vi följer rådande förordning.
  • Större sammankomster och evenemang är ej tillåtet att anordna inom föreningen och på campingens områden/lokaler under 2021, vi följer rådande förordning.
  • Samling vid våra grillplatser sker efter de råd och förordning som finns för allmän sammankomst.
  • Max 1 person vid våra utrymmen för disk & tvättstuga samt utrymmet för tömning av toalett och vattenkasetter under 2021.
  • Max 20 personer, tills annan information informeras, får vistas på dansbanan under 2021.
  • Max 2 personer får vistas inne på Expeditionen under 2021.

Vi rekommenderar att bära munskydd vid de tillfällen vi har svårt att hålla avstånd till varandra.

Aktiviteter & evenemang som anordnas av föreningen

Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv när det gäller eventuella spärrar för antal personer som får vistas på evenemang och aktiviteter som anordnas av föreningen och agerar utifrån dessa. Evenemang och aktiviteter som normalt anordnas av föreningen kan därför komma att begränsas alternativt ställas in eller spridas ut på fler ytor/tillfällen i ett sådant läge, för allas välbefinnande. De allra flesta av våra aktiviteter hålls utomhus och kan genomföras på ett säkert sätt ur smittskyddsperspektiv, annars kommer de inte att hållas.

Vi rekommenderar att bära munskydd vid de tillfällen vi har svårt att hålla avstånd till varandra.

Tillsammans håller vi i och håller ut, tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Väl mött