Ängen

Information till våra ängen-gäster som har giltigt avtal för säsongscamping.

Askrike camping vill att ni som står på ängen ska komma in i vår gemenskap och har då beslutat att ni kommer få ett ansvarsområde att sköta om d.v.s. ängen. Redskap för detta finns att hämta i våra redskapsbodar på städdagen, eller om ni under säsongen vill göra en insats, så finns vi i styrelsen att tillgå för att hämta ut redskap.

Ni kommer också behöva närvara vid våra vår- och höststädningar vilket är obligatoriskt, se kalender för datum och tid.
Närvarolista finns för avprickning.

Klicka här för att logga in och läsa vår föreningsinformation m.m.