Köregler

Regler för att bli medlem samt för platsbyte i den interna byteskön

r att ställa sig i intressekön för en medlemsplats gäller följande 

Längst ner på denna sida kan Ni anmäla ert intresse.

Anmälan sker genom ifyllnad av anmälningsformuläret som ni finner längre ner på denna sida, insändande av fastställd anmälningsavgift samt köavgift skall även erläggas. Som anmälningsdag räknas den dag avgiften kommit föreningen tillhanda.

I slutet av februari utsänts en lista över lediga platser till dem som före årsskiftet betalat in köavgiften för kommande och gällande år samt en kopia av kölistan som visar vilken plats man ligger. Samtidigt meddelas det datum och tid till den formella dagen för utdelning av platser som sker på Askrike Camping, dansbanan. Fördelning av platserna sker i turordning enligt kölistan.

Den som accepterar sitt erbjudande ser till att betala in insatsbeloppet (f.n. 4.500kr ) och del av årsavgiften f.n. 2.000 kr (som är 6.100 kr / år). Inbetalningen skall vara föreningen tillhanda senast 31/3 året du blir medlem. Tillträde av platsen får inte under några omständigheter ske  förrän betalning kommit föreningen tillhanda.

Vi rekommenderar att man närvarar vid mötet oavsett vilken plats man ligger på i kölistan, det kan vara som så att många inte kommer eller tackar nej och man har turen att tilldelas en plats även om man står långt ner på listan. Är man på tur att få plats och inte är närvarande på mötet så hamnar man automatiskt sist i kön. Skulle det vara som så att alla platser tilldelats innan din tur så behåller du din plats i kön enligt turordningslistan tills nästa år.

EJ medlemmar:
Anmälan sker genom insättning av fastställd avgift f.n. 500kr första året, (dvs 200 kr i anmälningsavgift och 300 kr i köavgift) på föreningens plusgiro. Köande som inte antar erbjudandet eller inte närvarar på fördelningsmötet placeras sist i kön. För att vara med i fördelningen måste köavgiften på 300 kr erläggas senast den 31 december året innan fördelningen. En betalningspåminnelse kommer inte att skickas ut, det ligger på eget ansvar att betala in avgiften i tid.
För närvarande är det Ca 3-4 års väntetid på fast plats inom Askrike Camping beroende på antalet uppsägningar.
D.v.s. att vi har dessa kölistor:
1 – Extern kölista för att få en ängsplats (där man betalar köavgift och fulla avgifter)
2 – Ängsplatslista för att få medlemsplats (där man betalar köavgift samt reducerad säsongsavgift)
3 – Medlemsplats (fullvärdig medlem, medlemsavgift, samt möjlighet till intern köavgift) 

Turordning vid uthyrning av lediga gästplatser till sommar och/eller vintersäsong (ej medlemsplats)
1:a valet går till dem som står i kö för att få fast medlemsplats
a) har anmält sig som sökande till sommar och vinterplats
b) står nu på sommar och vinterplats
c) gör sina inbetalningar i rätt tid
d) följer stadgar och trivselregler

2:a valet går till dem som har anmält sig som sökande till sommar och vinterplats
a) står nu på sommar och vinterplats
b) gör sina inbetalningar i rätt tid
c) följer stadgar och trivselregler

3:de valet går till dem som är helt nya

I samtliga fall gäller tidigaste anmälningsdatum till säsongsplats. Anmälan kan endast ske till ett år i sänder. Vinterplatser kan hyras i mån av tillgång.

Byte av plats (Intern byteskö)
Medlemmar:
Anmälan sker genom insättning av stämman beslutad avgift, 100 kr i anmälningsavgift och 100 kr i köavgift på föreningens Plusgiro 31600-0. Köavgiften ska betalas årligen senast den 31 december om du vill stå kvar i kön. Vid utebliven betalning annulleras köplatsen.

Under januari månad utsändes en lista över lediga platser till alla dem som före årsskiftet betalat in köavgiften. Samtidigt meddelas vilken dag byte kommer att äga rum. Platserna fördelas strikt efter turordningen på kölistan. Alla byten skall ske via byteskön. Vid utebliven betalning annulleras köplatsen. Köande som inte anmäler sitt intresse för ledig bytesplats behåller sin plats på kölistan så länge som fastställd köavgift erläggs före kommande årsskifte.

Eventuell överlåtelse av golv är något som de enskilda medlemmarna som lämnar respektive tillträder platsen kommer överens om. Vill tillträdande medlem inte överta golvet ligger ansvaret på den medlem som lämnar att frakta bort golvet från campingen. I händelse av att föreningen tvingas ta bort golvet  kommer en avgift om 4500 kr dras av från medlemsinsatsen innan avgiften återbetalas.

Uthyrning av medlemsplats
Medlem som vill låta föreningen hyra ut vederbörandes plats skall skriftligt anmäla detta till styrelsen före den 31/12 för kommande säsong.
Medlemmens husvagn skall då vara borttagen före den 1/4. Medlem är skyldig att erlägga fastställd årsavgift, men krediteras om uthyrning av platsen sker.

** Glöm inte anmälnings- och köavgift 500 kr första året,
samt köavgift på 300 kr efterföljande år löpande (som ska betalas innan 31/12 varje år) till plusgiro 31600-0, detta sker av den sökande, ingen påminnelse sker från Askrike Camping **

För att fortsätta er intresseanmälas behöver ni läsa vår GDPR information samt trivselregler.
GDPR information (öppnas i nytt fönster)
Trivselregler (öppnas i nytt fönster)

Observera: Askrike Camping är en ekonomisk förening där vi ställer krav på att du som medlem är aktiv i campingens löpande underhållsarbeten, städdagar och möten samt nyttjar din plats och håller den städad.

Föreningens resurser i form av anläggningar, material, förtroendevalda, föreningens stadgar m.m. utgör den ena komponenten, medan medlemmens inställning att nyttja dessa resurser och ställa upp för föreningen i olika sammanhang utgör den andra komponenten. Det är så vi håller våra kostnader nere.

Intresseanmälan för plats på  Askrike Camping:

    captcha