Köregler

Regler för att bli medlem och för att få byta plats

FÖR ATT STÄLLA SIG I KÖ TILL MEDLEMSPLATS

Längst ner på denna sida kan du anmäla ert intresse.

2019-08-25 Tills vidare accepterar vi endast husvagnar, då vi ej kan erbjuda platser för husbilar.
Anmälan sker genom ifyllande av anmälningsformulär nedan och insändande av fastställd anmälningsavgift samt köavgift. Som anmälningsdag räknas den dag avgiften kommit föreningen tillhanda.
I slutet av februari utsändes en lista över lediga platser till dem, som före årsskiftet betalat in köavgiften för kommande och gällande år, samt en kopia av kölistan som visar vilken plats på denna respektive har. Samtidigt meddelas vilken dag och tid den formella utdelningen av platser sker på Askrike Camping.
Fördelning av platserna sker i turordning enligt kölistan.
Den som accepterar ett erbjudande tillsändes ett inbetalningskort avseende insatsbeloppet (f.n. 4.500kr ) och del av årsavgiften (f.n.1.700 kr ).
Inbetalningarna skall vara gjorda inom en (1) månad.
Tillträde till platsen får ej ske förrän betalning kommit föreningen tillhanda.
Köande som inte accepterat erbjudandet om plats hamnar sist i kön.
Man kan naturligtvis fortsätta att köa i slutet på listan om ny köavgift inbetalas.
Kom till mötet oavsett vilken plats du ligger på. Det kan vara så att många inte kommer eller tackar nej .
Är det så att du står på tur att få plats och inte är på mötet så hamnar du automatiskt sist i kön.
Skulle det vara så att alla platser går innan din tur så kommer du få behålla din plats tills nästa år.
Påminnelse utsändes under november månad till dem som inte redan betalat in sin köavgift.
Ca 3 års väntetid på fast plats, men beror på antalet uppsägningar.

BYTE AV PLATS (INTERN byteskö)
Anmälan sker genom insättning av fastställd avgift (f.n. 100 kr) på föreningens postgiro. Köande i byteskön som inte antar erbjudandet om ny plats, får stå kvar på kölistan kommande år och behåller sin plats, om ny köavgift (100 kr) erläggs före den 31 december samma år.
Under januari månad utsändes en lista över lediga platser till alla dem som före årsskiftet betalat in köavgiften. Samtidigt meddelas vilken dag byte kommer att äga rum. Platserna fördelas strikt efter turordningen på kölistan.
Alla byten skall ske via byteskön. Vid utebliven betalning annulleras köplatsen.
Köande som inte anmäler sitt intresse för ledig plats, behåller sin plats på kölistan så länge som fastställd köavgift erläggs före kommande årsskifte.
Eventuell överlåtelse av golv är en sak mellan den som lämnar respektive tillträder platsen. Om överenskommelse ej har träffats, när platsen lämnas skall golvet tagas bort.
I händelse av att föreningen måste ta bort golvet dras 4500 kr av från medlemsinsatsen innan den betalas ut.

UTHYRNING AV PLATS
Medlem som vill låta föreningen hyra ut vederbörandes plats skall skriftligt anmäla detta till styrelsen före den 31/12 när det gäller sommaren.
Medlemmens husvagn skall då vara borttagen före den 1/4.
Medlem är skyldig att erlägga fastställd årsavgift, men krediteras om uthyrning av platsen sker.

TURORDNING VID UTHYRNING AV PLATSER TILL SOMMAR och/eller VINTERGÄSTER
1. Står i kö för att få fast plats
a) har anmält sig som sökande till sommar och/eller vinterplas
b) står nu på sommar och/eller vinterplats
c) gör sina inbetalningar i rätt tid
d) följer stadgar och ordningsregler
2. Har anmält sig som sökande till sommar och/eller vinterplats
a) står nu på sommar och/eller vinterplats
b) gör sina inbetalningar i rätt tid
c) följer stadgar och ordningsregler
3. Helt ny
I samtliga fall gäller tidigaste anmälningsdatum till sommar respektive vinterplats.
Anmälan kan endast ske till ett år i sänder (sommar och/eller vinter) Vinterplatser kan hyras i mån av tillgång.

Intresseanmälan för plats på  Askrike Camping:

För- och efternamn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer och Ort (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Personnummer endast de 6 första siffrorna (obligatorisk)

Datum för ansökan (obligatorisk)

För att bli medlem fordras att man haft sommarplats minst en säsong.
SommarplatsVinterplatsMedlemskap för fast plats

Kryssa i rutan nedan om du är en människa, och klicka sedan på "Skicka". Detta för att slippa spam.

** Glöm inte anmälningsavgift 100:- samt köavgift på 100:- (som sedan ska betalas innan 31/12 varje år) till postgiro 31600-0 **