Medlemsinfo

Nyheter och information till medlemmar

2020-03-22 Årsstämman 2020 framflyttad. På grund av rådande omständigheter gällande COVID-19 så kommer stämman 2020-04-25 att flyttas fram tillsvidare, styrelsen följer Folkhälsomyndigheten och COVID-19 händelseförlopp noggrant. Styrelsen kommer att informera medlemmar om nytt datum för stämman.

2019-06-23 Ny EL mätare kommer att installeras den 24/6 ca klockan 12:30 till 14:00.

2019-06-06 Extra föreningsstämma den 29 juni i klubbhuset klockan 11:00.
Bakgrund till tidigare stadgeändringar.
Beslut om stadgeändring.

2019-05-08 ** Planerat strömavbrott torsdag 16/5 **
Detta gäller endast området 1, då vi ska felsöka kvalitén på elen.
Mellan 12:30 och ca 3 timmar framåt.

2019-04-21 Observera tiden för årsmötet. Klockan 13:00 är det som gäller enligt kallelsen. Plats: Kronängsskolan, Ingenjörsgatan 1, Vaxholm

2018-08-19 Under höstmötet 25/8 kommer vi få besök av företaget Winther bredband. Askrike camping har funderingar på att införskaffa möjlighet till Internet till alla medlemmar och gäster. Hur detta är tänkt att lösas kommer ni få information om under höstmötet.

2017-07-29 Så va det ordning nere vid traktor garaget. All skit är borta. Nu är det TOTAL FÖRBUD allt överhuvudtaget lägga eller slänga något på denna plats. Vi är alla skyldiga att hålla ordning och snyggt där nere. Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Jonas plats 348. Och ett stort tack till alla som hjälpte till ❤️

2017-07-28 I morgon lördag 29/7 kl 11.00 behöver vi hjälpas åt att städa upp nere vid traktorgaraget alla tunga saker är redan gjorda. Ju fler vi är ju fortare går det.

2017-07-24 Vatteninfo:
Vattnet på område 2–3 är tyvärr otjänligt som dricksvatten pga. för höga fluoridhalter.

Det hjälper inte att koka vattnet. Barn under 2 år ska inte dricka vattnet alls. Ni kan hämta vatten på område 1.

”Fluor (F) förekommer som fluorid i förhållandevis höga halter i vissa grundvatten i Sverige. Ämnet skyddar mot karies, men alltför höga halter medför risker. Framför allt små barn bör skyddas mot högt intag av fluorid”.

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/riskanalys-och-provtagning/kemiska-amnen-i-vatten/fluorid/

2017-05-28 Tänk på grundvattennivån och använd vattnet med förstånd. Se aktuellt status här. Det finns blå vatten tunnor vid övre bryggan som vi kan hjälpas åt att fylla med havsvatten och ställa ut på området.

2016-03-31 Anhörigblankett hämtas här, klicka här.

2016-03-30 Länk till Askrike Camping på Facebook (som även ligger nere till vänster), klicka här.

2016-02-15 Medlemmar på Askrike Camping uppmanas att uppdatera sin e-postadress till styrelsen. Detta kan göra med ”Kontakt”-formuläret.