Hitta hit

Hitta hit

Från Stockholm
Följ E18 mot Norrtälje, väg 274 mot Vaxholm, efter 7 km höger mot Bogesund, efter 5 km höger vid skylt Askrike 2 km.

Från Vaxholm
Följ 274 mot Stockholm, vänster mot Bogesund (vid CircleK), efter 3 km vänster mot Askrike 2 km.

Karta för att hitta hit: Klicka här så öppnas nytt fönster (Google Maps).

GPS kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 59° 23.386′, E 18° 14.496′

WGS 84 decimal (lat, lon):
59.38977, 18.24161

RT90:
6587990, 1638431

SWEREF99 TM:
6587938, 684081

Campingens områden
Vår gästcamping bedrivs främst på första ängen mot golfbanan.
Toaletter, dusch och kök för våra gäster på ängen ligger på område 1.

Expeditionen ligger även den på område 1.

De ordinarie platser som medlemmarna hyr är indelade i 3 geografiska områden. Platsnumret på område ett (1) börjar med 1, platsnummer på område två (2) börjar med 2 och platsnummer på område tre (3) börjar med 3.

Det är skyltat vid stora vägen vilket område du befinner dig vid.