Kalender

Kalendarium för 2024

 • Söndag 4 februari
  Byteskön internt kl. 11:00 (Klubbhuset).
 • Söndag 10 mars
  Platstilldelning nya medlemmar kl. 11:00 (Klubbhuset).
 • Lördag 13 april (ändrat från 6 april pga dåligt väder)
  Kvartersvärdsmöte inför vårstädning kl. 10:00 (Klubbhuset).
 • Lördag 27 april
  Föreningsstämma kl. 10:00 (Vaxholms Biografteater).
 • Söndag 28 april
  Iläggning av Y-bommar för samtliga båtägare kl. 10:00.
 • Lördag 4 maj
  Vårstädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.1) kl.10:00.
 • Lördag 4 maj
  Gästcampingen öppnar 4/5 – 8/9
  Expeditionen öppen mellan kl. 09.00 – 10.00
  Fr.o.m. 10/6 även mellan kl. 14.00 – 15.00
  Fr.o.m. 18/8 endast kl. 09.00 – 10.00
 • Lördag 11 maj
  Vårstädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.2) kl. 10:00. (flyttat från den 9 april)
 • Lördag 25 maj
  Vårmöte & kvartersvärdsmöte i klubbhuset kl. 10.00 direkt efter kvartersvärdsmöte.
 • Lördag 15 juni
  Lägga i badbrygga och flytbojar. Alla kvarter hjälps åt.
 • Fredag 21 juni
  Midsommarafton, kvarter 4 ansvariga.
 • Torsdag 20 juni
  Samtliga båtar ska vara sjösatta samt uppställningsplatser vara städade av båtägare.
 • Lördag 24 augusti
  Badflotte och flytbojar ska plockas upp. Samtliga kvarter hjälps åt.
 • Lördag 7 september
  Höstmöte samt kvartersvärdsmöte kl. 10:00 (Klubbhuset).
 • Söndag 8 september
  Gästcampingen och expeditionen stänger för säsongen.
 • Lördag 21 september
  Bouletältet tas ner under september när vädret tillåter, se anslagstavlan.
 • Lördag 12 oktober
  Höststädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.1) kl.10:00.
 • Lördag 19 oktober
  Höststädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.2) kl.10:00.
 • Lördag 26 oktober
  Upptagning av Y-bommar för samtliga båtägare kl.10.00.
 • Kalendarium för 2025
 • Söndag 2 februari
  Byteskön internt kl. 11:00 (Klubbhuset).
 • Söndag 9 mars
  Platstilldelning nya medlemmar (Ängenplatser) kl. 11:00 (Klubbhuset).
  Platstilldelning externa som EJ står på Askrike kl. 12:00 (Klubbhuset).
 • Lördag 5 april
  Kvartersvärdsmöte inför vårstädning kl. 10:00 (Klubbhuset).
 • Lördag 26 april
  Föreningsstämma kl. 10:00 (Vaxholms Biograteater).
 • Söndag 27 april
  Iläggning av Y-bommar för samtliga båtägare kl. 10:00.
 • Lördag 3 maj
  Vårstädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.1) kl.10:00.
 • Lördag 10 maj
  Vårstädning för alla medlemmar (obligatorisk alt.2) kl. 10:00. (flyttat från den 9 april)

Styrelsemöten (endast för styrelsemedlemmar) 2024
Torsdag 22 februari
Torsdag 14 mars

Torsdag 11 april (förberedelse inför stämma)
Lördag 27 april Stämma

Torsdag 16 maj
Torsdag 22 augusti
Torsdag 19 september
Torsdag 24 oktober
Lördag-Söndag 23-24 november 
Torsdag 19 oktober
Lördag 25 november (planeringsdag)

Styrelsemöten (endast för styrelsemedlemmar) 2025
Torsdag 20 februari
Torsdag 27 mars
Torsdag 10 april (förberedelse inför stämma)
Lördagen 26 april Stämma
Torsdag 15 maj