Bryggan

Information om bryggorna som finns på Askrike camping

Anmälan om köplats, se längst ner på denna sida.

Bryggavgift (årsavgift) 3 000 kr till ska vara föreningen tillhanda senast 30 April.

Turordning vid uthyrning av platser till sommar- och vintergäster.

Regler för uthyrning av båtplats
Båtkommittén tilldelar båtplats efter den turordning som finns enligt kölista. Separata kölistor finns för övre respektive nedre bryggan samt dessutom en lista för byte av plats. Vid kö till bryggplatser äger medlem med fast campingplats företräde.

Medlem får endast hyra en (1) båtplats. Extra plats kan hyras för en säsong om ledig plats finns. Lediga platser får hyras ut till säsongscampare en säsong i taget.

Båtplatsinnehavare kan under högst två säsonger avstå från att använda platsen men ändå behålla den förutsatt att avgiften betalas in. Medans båtplatsinnehavaren är inaktiv disponerar båtkommittén platsen som säsongsplats för platssökande enligt kölistan. Efter två säsonger måste båtplatsinnehavaren besluta om denne återigen ska disponera platsen eller återlämna den.

Båtplatsinnehavare som inte betalar avgift för båtplatsen inom föreskriven tid mister rätten till platsen kommande år. Förfallen avgift skall dock betalas för innehavande år. Betalning av bryggavgiften ska betalas senast den 30 april av samtliga båtplatsinnehavare.

Följande regler gäller för storlek av båtar vid bryggorna:
– Övre bryggan: Vikt cirka 1000 kg, bredd 2,5 m, längd cirka 6,0 m.
Nedre bryggan: Vikt cirka 1200 kg, bredd 3,0 m, längd cirka 6,0 m.

Inga segelbåtar med fast köl får ligga vid bryggorna.

Båtägare är skyldig att hålla sin tilldelade båtuppläggningsplats snygg och välstädad. Material som inte tillhör båtutrustning får inte förvaras vid båtuppställningsplatsen. Även efter sjösättning ska platsen vårdas och det innebär bland annat att klippa gräset under sommarsäsongen. Eventuella båtskjul och täckmaterial ska monteras ned men får förvaras vid båtuppställningsplatsen. En båttrailer per båtägare får ställas på den tilldelade båtuppställningsplatsen.

Om båtägare inte följer Askrike campings ordningsregler och båtkommitténs särskilda föreskrifter kan detta ligga till grund för uppsägning av båtplatsen efter beslut på styrelsemöte.

Intresseanmälan för båtplats på Askrike Camping:

    captcha