Bryggan

Information om bryggorna som finns på Askrike camping

Anmälan om köplats, se längst ner.

Bryggavgift (årsavgift) 1 500 kr till föreningen senast 30 April.
Turordning vid uthyrning av platser till sommar- och vintergäster.

Regler för uthyrning av båtplats
Båtkommittén tilldelar båtplats efter turordning enligt kölista. Separata kölistor finns för övre respektive nedre bryggan, samt dessutom en lista för byte av plats.Vid kö till bryggplatser äger medlem med fast campingplats företräde. Lediga platser får hyras ut till säsongscampare en säsong i taget.
Medlem får endast hyra en båtplats. Extra plats kan hyras för en säsong om ledig plats finns.
Båtplatsinnehavare kan under högst två säsonger avstå från att använda platsen men ändå behålla den. Båtplatsinnehavare betalar dock avgiften ändå. Medan båtplatsinnehavaren är inaktiv disponerar båtkommittén platsen som säsongsplats för platssökande enligt kölistan. Efter två säsonger måste båtplatsinnehavaren besluta om denne återigen ska använda platsen eller säga upp den.
Båtplatsinnehavare som inte betalar avgift för båtplats inom föreskriven tid mister rätten till platsen kommande år. Förfallen avgift skall dock betalas för innehavande år.Betalning av bryggavgiften ska betalas senast den 30 april av samtliga båtplatsinnehavare.

Följande regler gäller för storlek av båtar vid bryggorna:
– Övre bryggan: Vikt cirka 1000 kg, bredd 2,5 m, längd cirka 6,0 m.
Nedre bryggan: Vikt cirka 1200 kg, bredd 3,0 m, längd cirka 6,0 m.
Inga segelbåtar med fast köl får ligga vid bryggorna.

Båtägare är skyldig att hålla sin tilldelade båtuppläggningsplats snygg och välstädad. Material, som inte tillhör båtutrustning får inte förvaras vid båtuppställningsplatsen. Även efter sjösättning ska platsen vårdas. Det innebär bland annat att klippa gräset under sommarsäsongen.
Eventuellt båtskjul och täckmaterial ska monteras ned, men får förvaras vid båtuppställningsplatsen. En båttrailer per båtägare får ställas på den tilldelade båtuppställningsplatsen.
Om båtägare inte följer Askrike campings ordningsregler och båtkommitténs särskilda föreskrifter, kan detta ligga till grund för uppsägning av båtplatsen efter beslut på styrelsemöte.

Intresseanmälan för båtplats på Askrike Camping:

För- och efternamn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Platsnummer (obligatorisk)

Datum för ansökan (obligatorisk)

Ansökan om båtplats.
Jag önskar byte, se nedanJag önskar båtplats på övre bryggan (omr2-3) på vänster sida.Jag önskar båtplats på övre bryggan (omr 2-3) på höger sida.Jag önskar båtplats på nedre bryggan (omr 1) på vänster sida.Jag önskar båtplats på nedre bryggan (omr 1) på höger sida.

Jag önskar även en uppläggningsplats.

Ansökan om byte av båtplats.
Önskar ansökan, se ovanJag önskar byta båtplats från övre bryggan (omr 2-3) till nedre (omr 1).Jag önskar båtplats på vänster sida.Jag önskar byta båtplats från övre bryggan (omr 2-3) till nedre (omr 1). Jag önskar båtplats på höger sida.Jag önskar byta båtplats från nedre bryggan (omr 1) till övre (omr 2-3). Jag önskar båtplats på vänster sida.Jag önskar byta båtplats från nedre bryggan (omr 1) till övre (omr 2-3). Jag önskar båtplats på höger sida.

Kryssa i rutan nedan om du är en människa, och klicka sedan på "Skicka".
Detta för att slippa spam.