Bryggan

Information om bryggorna som finns på Askrike camping

Anmälan om köplats, se längst ner på denna sida.
Bryggavgift inklusive båtuppställningsplats (årsavgift) 3 000 kr till ska vara föreningen tillhanda senast 30 April.

Regler för uthyrning av båtplats
Bryggansvariga tilldelar båtplats efter den turordning som finns enligt kölista. Separata kölistor finns för övre respektive nedre bryggan samt dessutom en lista för byte av plats. Vid kö till bryggplatser äger medlem med fast campingplats företräde.

Medlem får endast hyra en (1) båtplats. Extra plats kan hyras för en säsong om ledig plats finns. Lediga platser får hyras ut till säsongscampare en säsong i taget.

Båtägare kan under högst två säsonger avstå från att använda platsen men ändå behålla den förutsatt att avgiften betalas in. Medans båtägare är inaktiv disponerar bryggansvariga platsen som säsongsplats för platssökande enligt kölistan. Efter två säsonger måste båtägare besluta om denne återigen ska disponera platsen eller återlämna den.

Båtägare som inte betalar avgift för båtplats inom föreskriven tid mister rätten till platsen kommande år. Förfallen avgift skall dock betalas för innehavande år. Betalning av båtplats ska betalas senast den 30 april av samtliga båtägare.

Följande regler gäller för storlek av båtar vid bryggorna:
– Övre bryggan: Vikt Max 1000 kg, bredd 2,5 m, längd Max 6,0 m.
Nedre bryggan: Vikt Max 1200 kg, bredd 3,0 m, längd Max 6,0 m.

Inga segelbåtar med fast köl får ligga vid bryggorna.

Båtägare är skyldig att hålla sin tilldelade båtuppläggningsplats snygg och välstädad. Material som inte tillhör båtutrustning får inte förvaras vid båtuppställningsplatsen. Även efter sjösättning ska platsen vårdas och det innebär bland annat att klippa gräset under sommarsäsongen. Eventuella båtskjul och täckmaterial ska monteras ned men får förvaras vid båtuppställningsplatsen. En båttrailer per båtägare får ställas på den tilldelade båtuppställningsplatsen.

Om båtägare inte följer Askrike campings ordningsregler och bryggansvarigas särskilda föreskrifter kan detta ligga till grund för uppsägning av båtplatsen efter beslut på styrelsemöte.

Intresseanmälan för båtplats på Askrike Camping:

    captcha