Bygglov

Golv framför husvagn/husbil får maximalt vara lika med ekipagets totala längd inklusive drag, från bakkanten räknat, bredden får max vara 4 meter. Golvet får aldrig gå utanför husvagnens/husbilens bakkant, byggnationen får max vara 10 cm framför dragets framkant utan ett skriftligt godkännande från styrelsen. Det kan skilja sig beroende på vilken plats du har tilldelats hur stor din byggnation max kan vara, ett krav på avståndets längd till närmaste grannar runt om dig måste vara på ett minimum om 4 meter p.g.a. säkerhetsskäl, därför är det viktigt att du tittar ordentligt på platsen innan du tackar ja till den. Staket/räcke, får ha en max höjd på 120cm och min höjd 100cm och kan få sättas upp efter ett skriftligt godkännande av styrelsen. Vindskydd enligt exemplet nedan på bild som förankras i ditt trägolv får du sätta upp utan ett godkännande från styrelsen.

Svenska Tält Vindskydd med Fönster

När du vill göra en förändring på och runt din plats vidtala alltid dina grannar. Du ska sedan lämna in en skriftlig förteckning/ritning över den tilltänkta byggnationen och denna ska ha underskrifter från berörda till styrelsen för ett slutgiltigt godkännande. Styrelsen behandlar din bygglovsansökan vid nästkommande styrelse möte.

Styrelsemöten under 2023
13 april
11 maj

Har en byggnation genomförts och som överskrider de standardmått som är angivet utan ett skriftligt godkännande från styrelsen kan bygget komma att tvingas att rivas och återställas till det tidigare ursprunget per omgående.

Ditt ekipage ska alltid vara förankrat (dockat) med ditt förtält om du nu har ett förtält, detta gäller både för husvagnar och husbilar.

Din bygglovsansökan skickar du till styrelsen som behandlar den vid nästkommande uppsatta styrelsemöte. Du skickar din ansökan till styrelsen@askrikecamping.se och vi ger inga muntliga godkännanden. Vi godkänner inga byggnationer över 9m².

Exempel på underlag som vi måste få in för att titta på er ansökan:
(klicka på bilden så blir den större)

Husvagn/husbil och förtält ska vara försäkrade då föreningen inte står för skador eller förlust för de enskildas ägodelar på campingen.