GDPR

Samtycke för att anmäla sitt intresse för Askrike Campings ekonomiska förening

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016:679, GDPR) samt Dataskyddslagen och övrig kompletterande nationell lagstiftning. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU.
Vi prioriterar trygg hantering av dina personuppgifter, ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kommande medlem ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter.

Medgivande
Jag samtycker till att Askrike Camping har rätt att använda mina personuppgifter enligt nedan, från aktuellt tillfälle, i såväl hantering av kölistor, medlemskap, medlemsavgifter, nyckel/-passagesystem som kräver att föreningen lämnar personuppgifter enligt lag och förordning.

Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

*Obligatoriskt

  • Mitt namn*, adress *, kontaktuppgifter till nära anhörig *, telefonnummer *
  • e-post (frivilligt men önskvärt för EL-räkning m.m.)

Medgivanden
– Askrike Camping arkiverar och dokumenterar personuppgifter om medlemmar och förvarar dess information i låst förvaring
– Askrike Camping använder kontaktuppgifter för att sända ut avgifter
– Askrike Camping använder kontaktuppgifter för att sända ut information till medlemmar
– Askrike Camping använder närståendeuppgifter vid eventuella sjukdomsfall eller skadegörelse när medlemmen ej går att få kontakt med

Samtycket gäller perioden från accepterat datum och i 7 år framåt där bokföringslagen kräver detta, I övrigt plockas information som ej krävs för ovanstående bort vid begäran eller som senast 24 månader efter avslutat medlemskap. Askrike Camping är inte skyldig att meddela när informationen är bortplockad men är skyldig att uppfylla den nya förordningen “rätten att bli bortglömd”.

Du kan när som helst kontakta Styrelsen för att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Jag har läst och förstått ovanstående och lämnar mitt samtycke till behandling av personuppgifterna: